inväntar äventyr

Ä V N T Y R

Jag har alltid ett mål att skapa trygga, roliga och lärorika äventyr som är värda att minnas. Genom att inkludera hela gruppen i processen av planering, riskanalys och beslutsfattande där stor vikt läggs på att varje individs röst blir hörd vill jag skapa en känsla av "högt i tak", delaktighet och gemenskap.

Det är så vi skapar ett lyckat och säkert äventyr.

Tillsammans helt enkelt.

KOMMANDE ÄVENTYR

Läs mer om varje äventyr på respektive sida

FILM

L A V I N E R
Vad är viktigare, kunskap eller utrustning?

FOTO